ایرلاین های داخلی

ایرلاین های داخلی جمهوری اسلامی ایران

تعریف ایرلاین : ایرلاین به شرکت هواپیمائی یا خط هوائی گفته می شود،  که چندین هواپیما در اختیار دارد و از این هواپیما ها،  برای حمل و نقل و جابجائی مسافر بین شهرهای یک کشور و بین شهرهای جهان اشتغال دارد.

در جمهوری اسلامی ایران ، چندین ایرلاین وجود دارد،   که مشهور ترین آنها ایران ایر است و هواپیمائی آسمان و ماهان در رتبه های بعدی شرکت های هواپیمایی ارزشمند جمهوری اسلامی قرار دارند.

سایر ایرلاین های فعال در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
آتا، قشم ایر، معراج، نفت ، کاسپین،، اترک، تابان، سپاهان ، سپهران، ساها

در جمهوری اسلامی ایران چندین ایرلاین وجود دارد که مشهور ترین آنها ایران ایر است و هواپیمائی آسمان و ماهان در رتبه های بعدی شرکت های هواپیمایی ارزشمند جمهوری اسلامی قرار دارند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن